Koulutus

Koulutan erikokoisia ryhmiä muutaman työtekijän tiimeistä muutaman sadan osallistujan auditorioryhmiin. Räätälöin koulutukset koulutustilaisuuden puitteiden, osallistujaryhmän ja tilaajien esittämien koulutustarpeiden mukaan. Tarvittaessa voin osallistua tilaajayhteisön koulutustarpeiden kartoittamiseen ja priorisointiin.

Koulutusteni keskeisiä aihepiirejä ovat
– työyhteisö ja sen toimivuus
– asiakkaiden kohtaaminen ja laadukas asiakaspalvelu
– kasvatuskumppanuus ja kumppanuuteen perustuva yhteistyö
– ammatilliset työkäytännöt lasten ja nuorten kanssa toimittaessa
– työn haasteet, työntekijän voimavarat ja työn ilo

Koulutustyylini on vuorovaikutteinen. ”Perinteisen” luennoinnin ohella suosin koulutuksissani keskustelua ja osallistujia aktiivista osallistumista kulloinkin puheena olevan aiheen käsittelyyn. Tavallisesti käytän paljon toiminnallisia menetelmiä. Ne innostavat ja vahvistavat useimpien koulutuksiin osallistujien keskittymistä, vahvistavat opiskeltavien asioiden omaksumista sekä uusien tietojen ja taitojen siirtymistä kestäviksi työkäytännöiksi.

Kouluttajan työssäni käytän huumoria, kielikuvia ja demonstraatioita sekä kerron aiheeseen liittyviä esimerkkejä käytännön tilanteista. ”Koulutuskieleni” on käytännönläheistä puhekielistä suomea. Puhettani on helppo seurata ja ymmärtää sekä osallistua keskusteluun. Koulutustilaisuuksissani on keskeisellä sijalla kouluttajan ja koulutukseen osallistuvien hyvin toimiva keskinäinen vuorovaikutus. Tilauskohtaisesti sovitaan osallistujille annettavista etätehtävistä ja heille toimitettavan kirjallisen materiaalin jakamisesta.

koulutus