Lapsen kohtaaminen ja osallisuus

Lapsen kohtaaminen ja osallisuus- koulutuksessa keskitytään kasvattajien ja lasten välisen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen parantamiseen, lasta arvostavan ja kunnioittavan pedagogiikan kehittämiseen ja lapsen osallisuuden kokemuksien lisäämiseen ja vahvistamiseen. Koulutus sopii kaiken ikäisten lasten kanssa työskenteleville ja se voidaan räätälöidä esimerkiksi päiväkotien, perhepäivähoidon, lastenkerhojen, peruskoulun tai koululaisten iltapäiväkerhojen toiminnan ja tarpeiden mukaiseksi.

Koulutuksessa mm. pohditaan lasten persoonallisuus- ja temperamenttieroja, myönteistä kehitystä tukevan psyykkisen ympäristön luomista, kannustamisen teemoja, lapsiryhmän yhteisöllisyyden vahvistamista, aikuisten leikkimielistä ja myönteistä suhtautumistapaa, ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä sekä aikuisten oman toiminnan vaikutusten arviointia. Lasten osallisuuteen keskitytään sekä määritelmien kautta että pohtimalla lasten osallistumismahdollisuuksia ja niiden mahdollista lisäämistä niissä ympäristöissä, joissa lapset elävät.

Käytän koulutuksessa paljon toiminnallisia, osallistujia aktivoivia menetelmiä sekä kerron esimerkkejä ja demonstroin tilanteita lasten kanssa.

Ole hyvä ja ota yhteyttä lasten kohtaamista ja osallisuutta koskevissa koulutusasioissa. Teen teille tarjouksen kuntanne tai työyhteisönne tarpeita vastaavasta koulutuksesta.

children-441895_1280