Lasten havainnointi ja dokumentointi

kiikari KASVU KIIKARISSA – Havainnoinnista toiminnan kehittämiseen

Suunnitelmallinen ja johdonmukainen kasvatustyö pohjautuu hyvään havainnointiin ja havaintojen dokumentointiin. Kasvu Kiikarissa- koulutus tarjoaa osallistujille näkökulmia ja välineitä yksittäisten työntekijöiden, tiimien ja päivähoidon työyhteisöjen pedagogisten käytäntöjen vahvistamiseen ja kehittämiseen. Koulutuksessa sisältöjen käsittely etenee pääosin toiminnan kehittämisen ns. syklisen kehämallin mukaisesti. Syklisessä kehämallissa toteutuu tietoisesta havainnoinnista alkava ja jatkuvasti etenevä prosessimainen työskentely.

ympyra

Teemoja, joiden pohjalta voidaan räätälöidä esimerkiksi yhden päivän mittainen koulutus:

• Havainnoinnin tavoitteet
• Havainnoiva työote
• Havainnoinnista toiminnan kehittämiseen – kehämalli
• Jokapäiväisiä havainnointitilanteita ja havainnoitavia asioita
• Havainnoinnin ja dokumentoinnin periaatteita
• Helppokäyttöisiä lomakkeita havaintojen dokumentointiin
• Lapsen kehityksellisten tarpeiden arviointi
• Yhteiset käytännöt keskusteluihin lapsen kehityksestä / ryhmän toiminnasta
o työyhteisössä tai tiimissä
o lapsen huoltajan kanssa
o moniammatillisessa verkostossa
• Tutustuminen lapsen sitoutuneisuuden asteikkoon (LIS-YC)
• Toiminnan suunnittelun periaatteita
• Havainnoijan taitoja, ominaisuuksia ja havainnoinnin sudenkuoppia
• Koulutuksen yhteenveto.

Koulutuspäivän aikataulun, sisältöjen rajaaminen ja painotukset somimme kanssanne erikseen.
Koulutuksen tilaajalla ja osallistujilla on mahdollisuus ostaa suoraan kirjoittajalta kirjoja
Koivunen, P.-L., Lehtinen, T. 2015. Kasvu kiikarissa. Havainnoinnin käsikirja varhaiskasvattajille. Jyväskylä: PS-kustannus.

Ole hyvä ja ota yhteyttä havainnointia ja dokumentointia koskevissa koulutusasioissa. Teen teille tarjouksen kuntanne tai työyhteisönne tarpeita vastaavasta havainnointikoulutuksesta.

tintin-409248_1280