Referenssit

Koulutuksista, työnohjauksesta ja asiantuntijatehtävistä

KUNNAT

Olen kouluttanut, toiminut työnohjaajana tai asiantuntijatehtävissä nykyisen kuntajaon mukaan laskettuna noin 90 kunnassa. Joukossa on sekä pieniä noin 1000 asukkaan kuntia että maamme suurimpia kaupunkeja.
OPPILAITOKSET, OSAAMISKESKUKSET, HANKKEET
Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Etelä- Karjalan kesäyliopisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Seurakuntaopisto, Helsingin Diakonia- ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom, Keski-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Varke.
YRITYKSET, JÄRJESTÖT, YHDISTYKSET ym.
Helsingin seudun erilaiset oppijat ry, Helsingin Lastentarhanopettajat Ry, Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry, Louhelan setlementti, Kalliolan setlementti, Mannerheimin Lastensuojeluliiton yhdistyksiä ja päiväkoteja, yksityisiä päiväkoteja, Helsingin Montessori-yhdistys, useita Montessoripäiväkoteja, Printel Oy, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes, Lahden alueen seurakuntayhtymä, Orimattilan seurakunta, Riihimäen seurakunta, Tuusulan seurakunta, Ylöjärven seurakunta.

OMAT KOULUTUSTOTEUTUKSET

Kasvatuskumppanuuskouluttajien koulutuksia (yhteistyössä Aini Ronkaisen kanssa)
Kasvatuskumppanuuskouluttajien vuosittaiset täydennyskoulutukset 2010 – (yhteistyössä Aini Ronkaisen kanssa)
Ratkes tutuksi (yhteistyössä Outi Koskelan kanssa)

TAUSTANI

Koulutus:
Lastentarhanopettaja 1976
Erityislastentarhanopettaja 1984
Ratkaisukeskeisen työtavan työnohjaaja 1993
Esimiestyön työnohjauksen lisäkoulutus 2002
Kasvatuskumppanuuden kouluttajakoulutus 2004
Kasvatuskumppanuuskouluttajien kouluttajavalmennus 2006
Lisäksi paljon muita kursseja ja lyhyempiä koulutuksia

Työkokemus:
Lähes 40 vuoden työkokemus varhaiskasvatuksen ja lasten päivähoidon tehtävistä lastentarhanopettajana, päiväkodinjohtajana, erityislastentarhanopettajana erityisryhmissä ja kiertävänä erityislastentarhanopettajana
Sivutoimisia koulutustehtäviä kunnille, järjestöille ja kasvatusalan oppilaitoksille 1980-luvun puolivälistä alkaen ja yksilö-, ryhmä-, tiimi- ja yhteisötyönohjausta henkilöstölle ja esimiehille vuodesta 1993 alkaen
Yritykseni Tmi Taisto Lehtinen toiminta alkoi 1.1.2008

Kirjallisia tuotoksia, toimintaa moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa ja kehittämishankkeissa kasvatuksen, erityiskasvatuksen ja yhteistyön asiantuntijan rooleissa:
– Helsingin kaupungin erityispäivähoidon uudelleenarviointityöryhmä (v. 1998)
– Kirja (Jarasto – Lehtinen – Nepponen) Hiljaa hyvä tulee. Levon ja rauhan hetkiä lapsen ja aikuisen elämään. LK-kirjat (v. 1999)
– 3- ja 5-vuotiaiden lasten seuranta Helsingissä vanhempien, lastenneuvolan ja päivähoidon yhteistyönä (2000- luvulla)
– Stakesin valtakunnallisen Vasut kuntoon – hankkeen Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma-työryhmän jäsen (julkaisu Kaskela – Kronqvist: Niin ainutlaatuinen. Näkökulmia lapsen yksilölliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan v. 2007)
– Kiertävien erityislastentarhanopettajien hanke Havainnointi ja pedagoginen tuki 3 – 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksessa (Helsingin kaupungin sosiaaliviraston innovaatiopalkinto 02/2008)
– Valtakunnallinen esi- ja alkuopetuksen oppilashuollon kehittämishanke, Helsingin ryhmä (2007 – 2008)
– Kirja (Karvonen – Lehtinen) Yhdessä. Leiki, liiku ja lue lapsesi kanssa. Erilaisten oppijoiden liitto ry ja Helsingin seudun erilaiset oppijat ry ( 2009)
– Kirja (Koivunen – Lehtinen) Kasvu kiikarissa. Havainnoinnin käsikirja varhaiskasvattajille. PS-Kustannus (2015)

mustikka