Työyhteisön toimivuus

Toimiva työyhteisö on työn tuloksellisuuden ja organisaation onnistumisen keskeinen tekijä. Erinomaisesti toimiva yhteisö voidaan tunnistaa mm. seuraavien tekijöiden perusteella:
– yrityksellä on selkeät arvot ja ne näkyvät, paitsi esitteissä, myös koko henkilöstön toiminnassa
– asiakkaan tarpeet kuunnellaan huolellisesti ja asiakas saa palvelua, jossa hän kokee tulleensa arvostetuksi
– markkinoinnissa huomioidaan sekä tulevat uudet asiakkaat että vanhat asiakkaat
– kaikki yhteisön jäsenet tuntevat yhteiset työkäytännöt
– työpaikan ilmapiiri on avoin ja kaikkia yhteisön jäseniä ja heidän työtään arvostava
– työyhteisön jäsenet kannustavat, tukevat ja auttavat toisiaan
– yhteisö seuraa oman alan ja muilla aloilla tapahtuvaa kehitystä ja kehittää omia toimintatapojaan vastaamaan tämän ajan ja tulevaisuuden haasteisiin
– asiakaspalautetta kerätään ja se otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä.

Työyhteisön toimivuus vaatii ajoittain yhteistä pohdintaa ja päivittämistä.
Työyhteisön toimivuus- koulutuksissa voimme keskittyä tarpeenne mukaan esimerkiksi työyhteisönne arvoihin ja keskeisiin tavoitteisiin, yhteisiin toimintatapoihinne, asiakkaidenne kohtaamiseen ja asiakaspalveluun tai työyhteisönne ilmapiirin kehittämiseen ja työnilon kohottamiseen.

(Lue sivuiltani myös: ”Palvelujen ja työyhteisöjen kehittäminen” ja ”Mahdollisuuksien mylly”)

town-sign-749613_1280