Vanhemmuus

Vanhemmuus on vaativaa ja vastuullista (24/7) toimintaa. Siihen saa pientä lepoa ja latautumista, kun vanhemmat vuorottelevat lapsen hoidossa tai kun ystävä, sukulainen tai kasvatuksen ammattilainen antaa lastenhoitoapua.

Vanhemmuuteen sisältyy monessa roolissa toimimista; huoltajana olemista, elämän opettamista, ihmissuhdeosaajan tehtäviä, rakkauden osoittamista ja rajojen asettamista. Näistä ”päärooleista” löytyy vielä lukuisa määrä erilaisia ”alarooleja”. Lasten kasvaessa roolien painotukset ja vanhemmuuden keinot vaihtuvat. Samalla kun vanhempi toimii lastensa kasvattajana, hän oppii itsekin kaiken aikaa jotakin uutta. Vanhempana oleminen ja lasten hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää. Vanhemman tehtäviä ei pidä laiminlyödä, mutta, onneksi kenenkään ei tarvitse olla täydellinen. Riittävän hyvä on erinomainen.

Vanhemmaksi kasvamiseen ei edellytetä tiettyjen oppimäärien tai tutkintojen suorittamista. Vanhemmuuden pohjana ovat omat elämänkokemukset, arvot ja asenteet. Vaikka vanhempi tarvitsee tehtävässään monenlaista osaamista, vanhemmuus ei ole vain valikoima erilaisissa tilanteissa käytettäviä temppuja. Kaikkein tärkeintä onnistuvassa vanhemmuudessa on vanhemman kasvatusasenne ja oman lapsen persoonallisuuden tunteminen ja hyväksyminen. Vanhemmuuden taitojaan vanhemmat voivat tarvittaessa kartuttaa mm. kysymällä neuvoa, keskustelemalla tai ottamalla mallia vanhemmistaan, sukulaisistaan, ystävistään tai perheen lähipiiriin kuuluvilta kasvatuksen ja terveydenhoidon ammattilaisilta. Lisäksi vanhempien tukena voivat toimia lapsia, kasvatusta ja vanhemmuutta käsittelevät artikkelit ja kirjat sekä vertaiskeskustelut sosiaalisessa mediassa.

Muun muassa päivähoidossa ja kouluissa järjestetään paljon vanhempaintilaisuuksia, joissa vanhemmilla on mahdollisuus kuulla henkilökunnan tai ulkopuolisen asiantuntijan alustuksia ja luentoja vanhemmuudesta ja kasvatuksen teemoista. Alustusten jälkeen tai luentojen ohessa vanhemmille järjestetään yleensä mahdollisuus keskustella muiden vanhempien ja henkilökunnan kanssa.

Toimin usein päiväkodeissa, kouluilla ja kerhoissa vanhempaintilaisuuksien vierailevana luennoitsijana. Käsittelen vakaviakin aiheita rennolla otteella, huumorilla ja käytännön esimerkeillä keventäen. Käytännön esimerkkejä löytyy niin kokemuksistani varhaiskasvatuksen ammattilaisena kuin kokemuksista kolmen lapsen isänä ja neljän lapsen isoisänä olemisesta.

Jos tarvitset keskustelullista tai ohjauksellista tukea kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvissä asioissa tai kun tarvitsette puhujaa vanhempaintilaisuuteenne, ole hyvä ja ota yhteyttä.

swans-835058_1280