Työnohjaus

Työnohjaan ryhmiä ja työyhteisöjä ja tarjoan henkilökohtaista työnohjausta henkilöstölle ja esimiehille. Työnohjauskäytäntöni perustuvat suurelta osin ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen ajatus- ja työtapaan.

Työnohjaus on prosessiluonteista vuorovaikutuksellista ammatillista tukea, jonka avulla parannetaan työn laatua, vahvistetaan työntekijän hyvinvointia ja voimavaroja sekä edistetään ohjaukseen osallistuvien ammatillista kasvua. Ohjauksen kautta pyritään lisäämään työntekijän oman toiminnan syvällisempää ymmärtämistä.

Työnohjaajana toimin yhteistyössä organisaation johdon kanssa ja organisaation tavoitteiden suuntaisesti. Työnohjauksen konkreettiset tavoitteet sovimme ohjaukseen osallistuvien kanssa ennen prosessin alkua. Työnohjauksen pituuden ja aikataulun sovimme tilaajan tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden. Työnohjaussessioiden tiheys on tavallisesti 2 – 4 viikon välein. Tavoitteiden saavuttamista seuraamme ja arvioimme työnohjaukseen osallistuvien kanssa sekä prosessin aikana että sen päättyessä.

 

tate

Ohjausprosessissa voimme keskittyä esimerkiksi oman ammattiroolin ja sen vaatimusten tarkasteluun, yhteistyön kehittämiseen, haasteellisten asiakas- tai työ- /työpaikkatilanteiden purkamiseen, ongelmanratkaisuihin tai omista voimavaroista huolehtimisen teemoihin.

Esimiesten ja johtajien työnohjauksissa yleisiä aiheita ovat organisaation tai yksikön muutostilanteet ja toiminnan kehittäminen, käytännön johtamistilanteet, esimiesroolin selkeyttäminen ja esimiehen omien voimavarojen vahvistaminen.

Lue lisää ratkaisukeskeisestä työnohjauksesta ja työnohjauspalveluistani internet-sivuilta http://www.tyonohjaus.net

dining-214981_1280 (2)TO-tuolit