KASVU KIIKARISSA – Havainnoinnista toiminnan kehittämiseen
Suunnitelmallinen varhaiskasvatus, samoin kuin varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat, edellyttävät henkilöstöltä monipuolista lapsihavainnointia sekä havaintojen dokumentointia. Varhaiskasvatustoimintaa tulee myös arvioida suunnitelmallisesti.

Tilaajan tarpeiden mukaan räätälöidyissä koulutuksissa keskitytään lasten havainnoinnin käytännön keinoihin, dokumentointiin ja varhaiskasvatustyön arviointiin.

Kirjallisuutta:

Koivunen, Pirjo-Leena & Lehtinen Taisto 2015. Kasvu kiikarissa. Havainnoinnin käsikirja varhaiskasvattajille. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kun tarvitsette käytännönläheistä koulutusta lasten havainnoinnista, havaintojen dokumentoinnista tai toiminnan arvioinnista, ota yhteyttä.