Asiakas on tärkein.

Ilman asiakasta työllemme ei ole tarvetta. Niinpä asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen on työntekijän ja organisaation tärkein tehtävä.

Tyytyväinen asiakas on yrityksen paras mainos

Vaikka asiakas saisi tarvitsemansa, hän saattaa silti jäädä tyytymättömäksi, jos asiakaspalvelun laatu ei häntä miellytä. Hän voi osoittaa tyytymättömyytensä suoraan tai epäsuorasti. Nämä viestit tulisi tunnistaa ja pyrkiä käsittelemään asia ammatillisesti ja tilanteen edellyttämällä tavalla. Jaloillaan äänestävä asiakas on vahva mielipidevaikuttaja. Todennäköisesti hän kertoo ikävästä kokemuksestaan ainakin tuttavapiirilleen, mahdollisesti hän haluaa kostaa yritykselle tai sen henkilöstölle myös sosiaalisessa mediassa. Hankalinta on, jos asiakkaan tyytymättömyys ei edes tule henkilöstön tietoon, jotta asiaa voitaisiin käsitellä asiakkaan kanssa yhdessä.

Asiakkaan kohtaaminen koulutuksissa keskitytään

· myönteisen asiakassuhteen luomiseen
· erilaisten asiakkaiden kohtaamiseen
· yhteistyön ja asiakkuuden ylläpitämisen keinoihin
· tyytymättömyyden käsittelyyn
· asiakaspalveluilmeen säilyttämiseen

Jos haluat itsellesi, yrityksellesi tai työyhteisöllesi valmennusta tai koulutus asiakkaan kohtaamiseen, ota yhteyttä!