Kasvatusyhteistyö varhaiskasvatuksessa (aiemmin käytettiin termiä ”kasvatuskumppanuus”) on kunnioittavaa ja dialogiseen vuorovaikutukseen perustuvaa yhteistyötä lapsen hyväksi.

Kasvatusyhteistyö toteutuu monien toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. Yleensä se käsitetään lähinnä varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lapsen huoltajan väliseksi kumppanuusperustaiseksi yhteistyöksi. Se on myös yhteistyötä

· varhaiskasvatuksen henkilöstön kesken
· varhaiskasvatuksen henkilöstön ja monialaisen yhteistyöverkoston kesken
· varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lapsen / lapsiryhmän välillä.

Kasvatusyhteistyön periaatteiden ja yhteistyötaitoja vahvistavien menetelmien hallitseminen tukee varhaiskasvatuksen ammattilaista toimimaan varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisella tavalla.

Kasvatusyhteistyöhön voi kouluttautua esimerkiksi kasvatusyhteistyön (kasvatuskumppanuuden) peruskursseilla, joita useat kunnat ja niiden omat kouluttajat järjestävät. Tarvittaessa toteutamme peruskursseja myös yhteistyökumppanini Aini Torkkelin tai kunnan omien kouluttajien kanssa yhteistyössä.

Tarjoamme Aini Torkkelin kanssa myös
· kasvatusyhteistyön peruskursseja
· kasvatusyhteistyön kouluttajakoulutuksia
· kasvatusyhteistyön kouluttajien täydennyskoulutuksia.

Jos haluat keskustella tarkemmin kasvatusyhteistyöstä tai olet kiinnostunut kasvatusyhteistyön koulutuksista, ota yhteyttä.