Koulutuskokonaisuuksia ja luentoja työyhteisöille, ammattiryhmille, moniammatillisille yhteistyöverkostoille ja organisaatioille!

Suunnittelen ja toteutan koulutukset tilaajan tarpeet ja toiveet huomioiden. Jokainen koulutus on juuri kyseistä osallistujakuntaa ajatellen räätälöity.

Koulutan usein mm. seuraavista aiheista:

· Toimiva työyhteisö ja työn ilo
· Asiakkaan kohtaaminen ja ammatillisuus
· Lapsen kohtaaminen
· Lapsen osallisuus
· Kasvatusyhteistyö varhaiskasvatuksessa
· Varhaiskasvatuksen käytännöt
· Havainnointi, dokumentointi, arviointi varhaiskasvatuksen arjessa
· Toimiminen tukea tarvitsevan lapsen kanssa
· Mielenterveyden ensiavun koulutukset (MTEA1, MTEA 2, Maahanmuuttajien mielenterveyden tukeminen)

Koulutusmetodeitani ovat ”perinteisen” luennoinnin ohella ja erilaiset, tilanteeseen sopivat toiminnalliset menetelmät. Työskentelytapani on vuorovaikutteinen ja keskusteleva. Esitän asiat ”arkikielellä” ja havainnollistan sanomaani käytännön esimerkeillä, tarinoilla tai pienillä demonstraatioilla.

Kun tarvitsette kouluttajaa, ota yhteyttä!

Kuuntelen mielelläni, miten voisin olla teitte avuksi ja hyödyksi.