Osa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista tarvitsee vamman, vaikeuden tai häiriön takia joko tehostettua tai erityistä tukea.

Koulutuksessa käsitellään ennen kaikkea käytännön keinoja ja järjestelyjä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksessa. Keinoja pohdittaessa keskitytään

  • tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen tukea tarvitseviin lapsiin
  • kielellistä tukea tarvitseviin lapsiin
  • lapsiin, jotka tarvitsevat tukea rauhoittumiseen tai keskittymiseen ja oman toiminnan ohjaamiseen.

Muita koulutuksen sisältöjä ovat:

  • tukea tarvitsevien lasten kohtaamisen yleisiä periaatteita
  • tuen hakemiseen ja järjestämiseen liittyviä kysymyksiä
  • ryhmän henkilöstön työtehtävät ja vastuunjako (opettaja, hoitaja, avustaja, …)
  • huoltajan ja monialaisen verkoston kanssa tehtävä yhteistyö

Kun koette tällaisen koulutuksen tarpeelliseksi, ota yhteyttä. Räätälöidään teidän tarpeitanne vastaava koulutustilaisuus tai – kokonaisuus.