Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kouluttaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, mielenterveyden ensiapukurssien ohjaaja.

Yritykseni Tmi Taisto Lehtinen on perustettu 2007 ja työn yrittäjänä aloitin 2008. Yrityksen perustamiseen minua innosti halu jakaa osaamistani, tukea henkilöstöjen hyvinvointia ja olla mukana kehittämässä entistä paremmin toimivia tiimejä ja työyhteisöjä. Olin jo useiden vuosien ajan toiminut sivutoimisesti työyhteisöjen kouluttajana ja työnohjaajana. Kun työtilauksia alkoi tulla yhä enemmän, päätin siirtyä Helsingin kaupungin kiertävän erityislastentarhanopettajan tehtävistä itsenäiseksi koulutus-, työnohjaus- ja asiantuntijapalveluita tarjoavaksi yrittäjäksi. Ja tämä työ kiinnostaa ja innostaa minua edelleen

Koulutuksia:

1976 lastentarhanopettaja 1984 erityislastentarhanopettaja (varhaiskasvatuksen erityisopettaja) 1993 ratkaisukeskeinen työnohjaaja, 2002 Esimiestyön työnohjaaja. 2010 luku: Mielenterveyden ensiapu 1- ja 2- ohjaaja (MTEA 1 ja MTEA 2). Maahanmuuttajien mielenterveyden ensiapu- ohjaaja.

Referenssejä koulutus-, työnohjaus- ja asiantuntijatehtävistä:

· noin 90 eri kuntaa
· yliopistoja, muita oppilaitoksia, hankkeita (20 – 30)
· yrityksiä, järjestöjä, seurakuntia, yhdistyksiä (n. 20)
· varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja opiskelijoiden täydennyskoulutuksia ja tuntiopetusta 80- luvulta alkaen
· ratkaisukeskeisyys tutuksi- yleisöluennot yhteistyössä toisen kouluttajan kanssa
· vapaaehtoistyönä toteutetut työnohjaukset

Kirjallisia tuotoksia, joiden tekemiseen olen osallistunut:

· Jarasto – Lehtinen – Nepponen: Hiljaa hyvä tulee. Levon ja rauhan hetkiä lapsen ja aikuisen elämään (1999)
· Kaskela – Kronqvist: Niin ainutlaatuinen. Näkökulmia lapsen yksilölliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan (2007)
· Seitsemän tekijän ryhmä: Havainnointi ja pedagoginen tuki 3 – 5- vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksessa (2008)
· Karvonen – Lehtinen: Yhdessä. Leiki, liiku ja lue lapsesi kanssa (2009)
· Koivunen – Lehtinen: Kasvu kiikarissa. Havainnoinnin käsikirja varhaiskasvattajille (2015)
· Lehtinen – Torkkeli: Kasvatusyhteistyötä kumppanuuden hengessä. Kouluttajan käsikirja (2017)

Asiakkaiden kommentteja:

KT, lto Ulla Soukainen


”Olen tehnyt yhteistyötä Taisto Lehtisen (Tate) kanssa vuodesta 2008 ja olen järjestänyt monia koulutuksia hänen toteuttaminaan toimiessani kahdenkin kaupungin varhaiskasvatuksen johdossa. Tatella on ollut täydennyskoulutukseen aina runko olemassa ja sitä on pystytty muokkaamaan ja tarkentamaan tilaajan näkökulmasta tarpeeseen sopivaksi.”
Tmi Taisto Lehtinen
2020-02-27T05:32:30+00:00
”Olen tehnyt yhteistyötä Taisto Lehtisen (Tate) kanssa vuodesta 2008 ja olen järjestänyt monia koulutuksia hänen toteuttaminaan toimiessani kahdenkin kaupungin varhaiskasvatuksen johdossa. Tatella on ollut täydennyskoulutukseen aina runko olemassa ja sitä on pystytty muokkaamaan ja tarkentamaan tilaajan näkökulmasta tarpeeseen sopivaksi.”

Anne Oikarinen, päiväkodinjohtaja


”Taiston varhaiskasvatuksen asiantuntijuus tulee esiin mahtavasti hänen käytännönläheisistä esimerkeistään, siitä kuinka erilaisia pedagogisia menetelmiä voi arjessa toteuttaa.”
Tmi Taisto Lehtinen
2020-02-27T05:36:26+00:00
”Taiston varhaiskasvatuksen asiantuntijuus tulee esiin mahtavasti hänen käytännönläheisistä esimerkeistään, siitä kuinka erilaisia pedagogisia menetelmiä voi arjessa toteuttaa.”

Jonna Soininen, varhaiskasvatusjohtaja


”Yhteistyömme Taisto Lehtisen kanssa alkoi 2015. Tuolloin Taisto piti Askolan kunnan esi- ja alkuopetukselle koulutusta 3- portaisesta tuesta ja esiopetuksesta kouluun nivelvaiheesta. Jatkoimme koulutusyhteistyötä varhaiskasvatuksen osalta vuonna 2016, jolloin aiheina olivat: Lapsen kanssa toimiminen ja Kasvu kiikarissa- koulutus. Koulutusten järjestelyt sujuivat joustavasti ja koulutuksiin osallistuneiden palaute koulutuksista oli erittäin positiivista.

Kiertävänä erityislastentarhanopettajana Taisto on toiminut Askolan kunnan varhaiskasvatuksessa vuodesta 2017. Tänä aikana Taisto on myös pitänyt henkilöstölle mielenterveyden ensiapu 1 – koulutuksen.

Suunnittelu- ja arviointikokoukset säännöllisin väliajoin ovat rakentavia ja avoimia. Taiston ammattitaito tulee niissä hyvin esille. Taisto on kaikin puolin luotettava yhteistyökumppani.”
Tmi Taisto Lehtinen
2020-02-27T05:46:57+00:00
”Yhteistyömme Taisto Lehtisen kanssa alkoi 2015. Tuolloin Taisto piti Askolan kunnan esi- ja alkuopetukselle koulutusta 3- portaisesta tuesta ja esiopetuksesta kouluun nivelvaiheesta. Jatkoimme koulutusyhteistyötä varhaiskasvatuksen osalta vuonna 2016, jolloin aiheina olivat: Lapsen kanssa toimiminen ja Kasvu kiikarissa- koulutus. Koulutusten järjestelyt sujuivat joustavasti ja koulutuksiin osallistuneiden palaute koulutuksista oli erittäin positiivista. Kiertävänä erityislastentarhanopettajana Taisto on toiminut Askolan kunnan varhaiskasvatuksessa vuodesta 2017. Tänä aikana Taisto on myös pitänyt henkilöstölle mielenterveyden ensiapu 1 – koulutuksen. Suunnittelu- ja arviointikokoukset säännöllisin väliajoin ovat rakentavia ja avoimia. Taiston ammattitaito tulee niissä hyvin esille. Taisto on kaikin puolin luotettava yhteistyökumppani.”

Päiväkoti Tammenterhon henkilöstö


Erityislastentarhanopettaja Taisto Lehtinen on

”-helposti lähestyttävä sekä lasten että aikuisten

-rautainen ammattilainen, jolla positiivinen ote työhön

-näkee aina lapsessa hyvää ja tuo sen esille

-lämmin kontakti lapsiin

-löytyy konkreettisia keinoja ja vinkkejä vuosien kokemuksella ja jakaa niitä mielellään

-aina löytyy aikaa niin lapsille kuin henkilökunnallekin

-hyvä itsetunto, voi avoimesti kysellä ja kyseenalaistaa

-helposti tavoitettavissa ”
Tmi Taisto Lehtinen
2020-02-27T05:49:43+00:00
Erityislastentarhanopettaja Taisto Lehtinen on ”-helposti lähestyttävä sekä lasten että aikuisten -rautainen ammattilainen, jolla positiivinen ote työhön -näkee aina lapsessa hyvää ja tuo sen esille -lämmin kontakti lapsiin -löytyy konkreettisia keinoja ja vinkkejä vuosien kokemuksella ja jakaa niitä mielellään -aina löytyy aikaa niin lapsille kuin henkilökunnallekin -hyvä itsetunto, voi avoimesti kysellä ja kyseenalaistaa -helposti tavoitettavissa ”

Soili Osmala, päiväkodinjohtaja


”Taistolla on hyvät vuorovaikutustaidot ja hän tulee toimeen kaikkien kanssa. Hän on aina hyvällä tuulella ja kohtaa ihmiset lämmöllä ja kuuntelee heidän erilaisia huoliaan.

Hän on rauhallinen ja huomioi lapset aidosti ja heidän vahvuudet huomioiden.”
Tmi Taisto Lehtinen
2020-02-27T05:50:13+00:00
”Taistolla on hyvät vuorovaikutustaidot ja hän tulee toimeen kaikkien kanssa. Hän on aina hyvällä tuulella ja kohtaa ihmiset lämmöllä ja kuuntelee heidän erilaisia huoliaan. Hän on rauhallinen ja huomioi lapset aidosti ja heidän vahvuudet huomioiden.”

Eija Luhanko, päiväkodinjohtaja


”Taisto on työssään lasten kanssa luova heittäytyjä ja huikea ammattilainen, jolla on kyky innostaa lapset toimintaan, heistä samalla havaintoja tehden. Tate huomioi arjen tasolle vietävissä tuki- ja toimintaehdotuksissaan lapsen tarpeet ja kiinnostuksen kohteet, ottaen myös lapsen mukaan pohtimaan haastavien tilanteiden ratkaisuja.

Tate tukee varhaiskasvatuksen työntekijöiden kasvatustyötä monipuolisin, arjen tasolle hyvin vietävin konkreettisin toimintaehdotuksin.”
Tmi Taisto Lehtinen
2020-02-27T05:50:37+00:00
”Taisto on työssään lasten kanssa luova heittäytyjä ja huikea ammattilainen, jolla on kyky innostaa lapset toimintaan, heistä samalla havaintoja tehden. Tate huomioi arjen tasolle vietävissä tuki- ja toimintaehdotuksissaan lapsen tarpeet ja kiinnostuksen kohteet, ottaen myös lapsen mukaan pohtimaan haastavien tilanteiden ratkaisuja. Tate tukee varhaiskasvatuksen työntekijöiden kasvatustyötä monipuolisin, arjen tasolle hyvin vietävin konkreettisin toimintaehdotuksin.”

Niina Alapuranen koulutuspäällikkö Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut


Taisto Lehtinen on toiminut pitkäaikaisena yhteistyökumppaninamme
varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnatussa yliopistollisessa
täydennyskoulutuksessa. Hänellä on erinomaiset vuorovaikutus- ja
kouluttajataidot. Käytännön kokemus varhaiskasvatustyöstä sekä
työnohjauksellinen ja keskusteluttava ote koulutuspäivien aikana on
saanut osallistujiltamme kiitosta. Osallistujapalaute on ollut kautta
linjan hyvää tai erinomaista. "Koulutus oli mielenkiintoinen ja sain
siitä paljon uutta omaan työhön. Kouluttaja oli hyvä ja käytännön
esimerkkejä oli paljon, mikä on hyvä.”
”Oli antoisa koulutus. Vuorovaikutuksellisuus ja erilaiset harjoitukset
ryhmissä olivat pääsääntöisesti hyviä samoin kuin pienet kotitehtävät.
Tmi Taisto Lehtinen
2020-02-28T06:10:36+00:00
Taisto Lehtinen on toiminut pitkäaikaisena yhteistyökumppaninamme varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnatussa yliopistollisessa täydennyskoulutuksessa. Hänellä on erinomaiset vuorovaikutus- ja kouluttajataidot. Käytännön kokemus varhaiskasvatustyöstä sekä työnohjauksellinen ja keskusteluttava ote koulutuspäivien aikana on saanut osallistujiltamme kiitosta. Osallistujapalaute on ollut kautta linjan hyvää tai erinomaista. "Koulutus oli mielenkiintoinen ja sain siitä paljon uutta omaan työhön. Kouluttaja oli hyvä ja käytännön esimerkkejä oli paljon, mikä on hyvä.” ”Oli antoisa koulutus. Vuorovaikutuksellisuus ja erilaiset harjoitukset ryhmissä olivat pääsääntöisesti hyviä samoin kuin pienet kotitehtävät.
0
0
Tmi Taisto Lehtinen