Myös hyvä työyhteisö tarvitsee välillä yhteistä arviointia ja periaatteiden päivittämistä. Päivitykset on hyvä tehdä silloinkin, kun kaikki sujuu hyvin.

Työyhteisön ja yrityksen toimivuutta voi arvioida monilla kriteereillä.

· Kuinka yrityksen arvot näkyvät käytännön toteutuksessa?
· Kuinka asiakasta kohdellaan ja kuinka hänen tarpeensa huomioidaan?
· Onko jokainen selvillä perustehtävästään ja yhteisistä tavoitteista?
· Kuinka selkeitä yhteiset käytännöt ovat?
· Millainen on työyhteisön ilmapiiri ja vuorovaikutuskulttuuri?
· Kuinka yrityksen sisäinen ja ulkoinen informaatio toimii?
· Onko keskinäinen palaute asiallista ja kannustavaa?
· Koetaanko työpaikalla yhteenkuuluvaisuutta ja työn iloa?
· Seurataanko alan kehitystä ja pyritäänkö itse kehittymään?
· Millainen julkisuuskuva yrityksellä tai työyhteisöllä on?
· jne.

Yhteinen tuumaustauko kirkastaa yhteisiä tavoitteita ja keinoja tavoitteiden saavuttamiseen. Se myös vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lisää työmotivaatiota. Se antaa uskoa työntekijän omaan ja työyhteisön onnistumiseen.

Työyhteisön toimivuuden kehittämiseen on välttämätöntä keskittyä, jos siinä on huomattu selkeitä ongelmia. Asioita voidaan käsitellä yhteisön omassa keskuudessa, mutta usein on avuksi, jos mukaan kutsutaan työyhteisön ulkopuolinen kouluttaja tai ohjaaja. Ulkopuolisen on helpompi ottaa arkoja aiheita puheeksi syyllistämättä ja ohjaten keskustelua toimivien ratkaisujen suuntaan.

Jos työyhteisöönne tarvitaan kouluttajaa tai keskusteluttajaa yhteisön toimivuuden tai sisäisen ilmapiirin vahvistamiseen, ota yhteyttä. Mietitään yhdessä, miten kannattaisi edetä