Haluatteko

selkiyttää työn tavoitteita?
löytää omia vahvuuksia ja voimavaroja tai kehittää toimintaideoita ja työmenetelmiä?
vahvistaa tiimin vuorovaikutusta, yhteisymmärrystä ja yhteistyötä?
parantaa palveluja ja asiakastyytyväisyyttä?
reflektoida työolojen tai organisaation muutosten vaikutusta työhön?
käsitellä työssä ilmeneviä haasteita ja kehittää selviytymisen strategioita?
Työnohjaus sopii niille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään.

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, jonka tavoitteena on vapauttaa ja vahvistaa työnohjaukseen osallistujien voimia, luovuutta ja ajattelua omaan työhön ja sen kehittämiseen. Työnohjaus on oppimista ja oivaltamista tukevaa tavoitteellista toimintaa, jota toteutetaan koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjaukseen osallistujilla on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista. Työnohjaaja on vaitiolovelvollinen työnohjauksessa kuulemistaan asioista.

Tarjoan ratkaisukeskeistä yksilö- ja ryhmätyönohjausta. Olen Suomen työnohjaajat ry:n jäsen ja noudatan työnohjaajien eettisiä periaatteita.

Jos etsit itsellesi, tiimillesi tai työyhteisöllesi työnohjaajaa, ota yhteyttä. Voimme keskustella työnohjauksen tarpeestanne luottamuksellisesti. Keskustelun perusteella voimme sopia mahdollisesta yhteistyöstä, joko tutustumistapaamisesta tai työnohjauksen aloituksesta.

Lisätietoa ratkaisukeskeisestä työnohjauksesta saat osoitteessa www.tyonohjaus.net