Koulutuksen tavoitteita ovat

  • lapsuuden itseisarvon ymmärtäminen
  • lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen parantuminen
  • lapsen osallisuuden käsitteen kirkastuminen
  • lasta arvostavan ja lapsen osallisuutta vahvistavan pedagogiikan voimistuminen.

Koulutuksissa huomioidaan varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden asettamat velvoitteet, lasten ikä ja persoonallisuuserot, varhaiskasvatusympäristöjen, aikuisten asenteiden ja henkilöstön (yhteis)työkäytäntöjen merkitys.

Kun haluatte työyhteisössänne keskittyä ja syventyä lapsen kohtaamisen ja osallisuuden teemoihin, ota yhteyttä. Keskustellaan siitä, millainen koulutus vastaisi tarpeisiinne parhaiten.