Mahdollisuuksien Mylly

Kyseessä on työntekijöiden ja työyhteisön hyvinvoinnin koulutusmalli, jonka olen kehittänyt ja toteutan yhdessä kollegani Tarja Seppälän kanssa. Koulutuksesta on kaksi rinnakkaista mallia:

• esimiehille ja henkilöstöhallinnolle suunnattu Mahdollisuuksien Mylly – askelmerkkejä hyvän työn tukemiseen
• koko henkilöstölle (ja esimiehille) suunnattu Mahdollisuuksien Mylly – askelmerkkejä hyvän työn tekemiseen.

Esimiesten koulutuksessa keskitytään siihen, miten esimiehet voivat tukea henkilöstöään perustehtävänsä hoitamisessa, hyvän työilmapiirin luomisessa ja työn ilon kokemisessa. Samalla esimiehet saavat myös eväitä omaan työn iloonsa ja työssään jaksamiseen.

Henkilöstön koulutuksessa käsitellään lähes samoja teemoja kuin esimiestenkin koulutuksessa, mutta siinä keskitytään työntekijän omiin kokemuksiin ja tapoihin huolehtia työyhteisönsä toimivuudesta ja omasta hyvinvoinnista.

Kumpikin koulutusmalli räätälöidään aina tilaajan tarpeiden mukaan.

Haluatko kuulla lisää Mahdollisuuksien Mylly-koulutuksista?
Ole hyvä ja ota yhteyttä niin jutellaan lisää.
Teemme Tarjan kanssa teille tarjouksen toivomastanne koulutuksesta.